Regulamin Kliniki admin

REGULAMIN REZERWACJI TERMINU WIZYTY ORAZ WYKONANIA USŁUGI

KORZYSTAJĄC Z OFERTY AKCEPTUJESZ NINIEJSZY REGULAMIN

1. Rezerwację wizyt dokonać należy telefonicznie 791-095-199, bądź za pośrednictwem naszej strony internetowej, Facebooka lub Instagrama.
2. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Rezerwacja jest potwierdzona po wpłaceniu zadatku w wysokości 150zł na numer konta (podać dane do przelewu) Nie później niż 12h po zarezerwowaniu terminu.
4. Aby odwołać wizytę, należy skontaktować się telefonicznie lub przez SMS 791-095-199, bądź za pośrednictwem naszej strony internetowej, Facebooka lub Instagrama.
5. O odwołaniu wizyty należy poinformować Recepcję nie później niż 24h przed umówionym zabiegiem. Jeśli nie otrzymamy takiej informacji o odwołaniu bądź zmianie terminu wizyty w tym czasie, zadatek w wysokości 150 zł zostaje sfinalizowany na poczet zarezerwowanego czasu. Jeżeli, Klient jest w trakcie wykonywania zabiegów z pakietu zabieg wykupiony w pakiecie zostaje uznany, jako wykonany. W przypadku choroby, bądź przypadku losowego uznajemy jedną wizytę jako anulowaną bez żadnych konsekwencji.Po wpłacie zadatku w wysokości 100zł należy go wykorzystać w czasie maksymalnie 30 dni od dnia wpłaty.
6. Informujemy, że wysyłamy dzień wcześniej SMS w celu przypomnienia o umówionej wizycie. Zastrzegamy sobie, że sms jest jedynie formą przypomnienia i godzina jego wysłania może nastąpić później niż 24h przed umówioną wizytą.
7. Klient, który dokonał rezerwacji wizyty powinien zgłosić się do recepcji salonu nie później niż 5 minut przed wyznaczoną godziną zabiegu celem dopełnienia wszystkich formalności.
8. W przypadku spóźnienia się Klienta na umówiony zabieg, czas spóźnienia odlicza się od czasu przewidzianego na ten zabieg.
9. Royal Beauty Clinic zastrzega sobie prawa do odmowy wykonania usługi, jeśli Klient spóźni się więcej niż 15 minut. W tym przypadku zadatek wpłacony za zabieg przepada.
10. Przy zakupie usług online przed rozpoczęciem jej realizacji przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w czasie 14 dni od zakupu. Od Umowy Sprzedaży zawartej poprzez Płatność na Miejscu w Salonie prawo odstąpienia nie przysługuje.
11. Wykupione zabiegi nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Royal Beauty Clinic dopuszcza możliwość zamiany wykupionych zabiegów na inne zabiegi z oferty Royal Beauty Clinic, na bon kwotowy lub przekazanie innej osobie, z zastrzeżeniem, że podczas zamiany brane są pod uwagę ceny pojedynczych zabiegów obowiązujące wówczas w Cenniku Royal Beauty Clinic. Przy zamianie wykupionych zabiegów na zabiegi droższe Pacjent zobowiązany jest dopłacić brakującą kwotę. W przypadku zamiany na zabiegi, na
urządzeniu tańszym Royal Beauty Clinic nie zwraca różnicy w cenie.
12. Zabiegi zakupione w pakiecie ważne są zgodnie z informacją w cenniku, ważność wybranych pakietów laserowych 2 lata, pozostałe w tym bony rok czasu.
13. Royal Beauty Clinic zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w każdej promocji, a także przedłużenia lub skrócenia czasu trwania promocji.
14. Zakup zabiegów jest równoznaczny z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

 

 

Ochrona danych osobowych w Royal Beauty Clinic

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Royal Beauty Clinic z siedzibą Obywatelska 1 lok. U13, 02-409 Warszawa, PL, NIP: PL8322026630, e-mail: kontakt@royalbeautyclinic.pl.

1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu: realizacji umowy (wykonania usługi).
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy.
3. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jego zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.
4. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.
6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).